ប្រទេសទាំង១០ ដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងគេក្នុងពិភពលោក

តើអ្នកស្គាល់ប្រទេសប៉ុន្មានហើយនៅក្នុងពិភពលោក? តើអ្នកដឹងទេថា នៅក្នុងពិភពលោកនេះ មានប្រទេសខ្លះមានផ្ទៃក្រលាស្ទើរតែមិនស្មើនឹងសួនកំសាន្តមួយផង។ នៅក្នុងចំនោមប្រទេសទាំង១៩៤ក្នុងបញ្ជី មានប្រទេសទាំង១០នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានផ្ទៃដីតូចជាងគេ ហើយមិនសូវត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើននោះទេ ព្រោះពួកវាសឹងតែមិនអាចមើលឃើញនៅក្នុងផែនទីពិភពលោក។

ប្រទេសទាំងដប់នេះភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប តាមឆ្នេរសមុទ្រខារ៉ាប៊ីន និងសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច ដោយក្នុងនោះប្រទេសដែលតូចបំផុតមានទំហំត្រឹមតែ៤៤០ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រទេសទាំងនោះមានដូចជា៖

 

១០. Grenada – 344 km²

 

10


៩. Malta – 316 km²

 

9


៨. Maldives – 300 km²

 

8


៧. Saint Kitts and Nevis – 261 km²

 

7


៦. Liechtenstein – 160 km²

 

6


៥. San Marino – 61 km²

 

5


៤. Tuvalu – 26 km²

 

4


៣. Nauru – 21 km²

 

3


២. Monaco – 2 km²

 

2


១. Vatican – 0.44 km²

 

1

 

Source: ANACHARK

 

Share on your pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone