ប្រទេសទាំង ១០ ដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក

ប្រទេសទាំង១០ដែលមានផ្ទៃដីធំជាងបំផុតនៅលើពិភពលោក ដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងបន្ថែមមានដូចខាងក្រោមនេះ៖

១) ប្រទេសរុស្ស៊ី (Russia) មានផ្ទៃក្រឡា ១៧,០៩៨,២៤៦ km² ទីក្រុងឈ្មោះ មូស្គូ (Moscow) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប។

 

1.Russsia

 

២) ប្រទេសកាណាដា (Canada) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៩៨៤,៦៧០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អូតាវ៉ា (Ottawa) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។

 

2.Canada

 

៣) ប្រទេសចិន (China) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៥៧២,៩០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប៉េកាំង (Beijing) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

 

3.China

 

៤) ប្រទេសអាមេរិក (USA) មានផ្ទៃក្រឡា ៩,៥២៥,០៦៧ km² ទីក្រុងឈ្មោះ វ៉ាស៊ីនតោន ឌីស៊ី (Washington, D.C.) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើង។

 

4.USA

 

៥) ប្រទេសប្រេស៊ីល (Brazil) មានផ្ទៃក្រឡា ៨,៥១៥,៧៦៧ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប្រាស៊ីលីយ៉ា (Brasília) និងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង។

 

5.Brazil

 

៦) ប្រទេសអូស្រ្តាលី (Australia) មានផ្ទៃក្រឡា ៧,៦៩២,០២៤ km² ទីក្រុងឈ្មោះ កង់ប៉េរ៉ា (Canberra) និងស្ថិតនៅទ្វីបអូសេអានី។

 

6.Australia

 

៧) ប្រទេសឥណ្ឌា (India) មានផ្ទៃក្រឡា ៣,២៨៧,២៦៣ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ញូវដែលី (New Delhi) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី។

 

7.India

 

៨) ប្រទេសអាសង់ទីន (Argentina) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៧៨០,៤០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ ប៊ុយណូស៊ែ (Buenos Aires) និងស្ថិតនៅអាមេរិកខាងត្បូង។

 

8.Argentin

 

៩) ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន (Kazakhstan) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៧២៤,៩០០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អាស្តាណា (Astana) និងស្ថិតនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។

 

9.Kazakstan

 

១០) ប្រទេសអាល់ហ្សេរី (Algeria) មានផ្ទៃក្រឡា ២,៣៨១,៧៤០ km² ទីក្រុងឈ្មោះ អាល់ហ្សៀរ (Algiers) និងស្ថិតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក។

 

10.Algeria

 

ប្រភព៖ Wikipedia

Share on your pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone