១០ ចំណុចដែលអ្នកត្រូវធ្វើនៅពេលទៅលេងកោះតៃវ៉ាន់មានដូចជា......

 

បើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តដើរលេងកម្សាន្តនៅកន្លែងដែលសម្បូរទៅដោយម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗ និង ចូលចិត្តថតសែលហ្វីជាមួយទិដ្ឋភាពអគារខ្ពស់កប់ពពកៗគឺច្បាស់ណាស់ កន្លែងទាំង១០ នេះហើយដែលអ្នកប្រាថ្នាគឺ......

 

1. អគារខ្ពស់ជាងគេបំផុត Taipei 101

 

 

2. សារមន្ទីជាតិ National Palace Museum

 

 

3. Yehliu Geopark

 

 

4. កន្លែងកម្សាន្តជិះកន្ត្រក់ខ្សែរកាប Maokong 

 

 

5. Dragon and Tiger Pagodas

 

 

6. Night MARKET ដែលមានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ៗ

 

 

6. សួនកម្សាន្ត Liuhu Park ដ៏ល្បី

 

 

7. បង្ហោះគោមប៉ងប្រាថ្នា Pingxi Shifen Sky Lantern 

 

 

8. Shifen Old Street in Taiwan

 

 

 9. Sun Moon Lake បឹងសូរិយាចន្រ្ទា

 

 

 10. ទស្សនាចម្កាតែបៃតង Bagua Tea farm