អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍ ដែលឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិអតិថិជនវើលដ៏ផប

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍ ដែលឧបត្ថម្ភដោយ មូលនិធិអតិថិជនវើលដ៏ផប ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅ។

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

នេះគឺជាសមិទ្ធិផលយ៉ាងគាប់ប្រសើរ និងជាកេរ្តិ៍ដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លា ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ តាមរយៈការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជា។

 

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍

មិនតែប៉ុណ្ណោះ អគារសិក្សាមួយខ្នងនេះកសាងឡើង ដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ ក្នុងការក្រេបយកចំណេះវិជ្ជា ដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតផងដែរ។

អគារសិក្សាថ្មីនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្នាចប្រីយ៍